Auca de Carles Soldevila (1892-1967)

Poeta, periodista, dramaturg i novel·lista

1. En un ambient burgès,
d'una família de pes,
2.  a Barcelona ciutat,
Carles Soldevila és nat.
3.  Son pare, futur notari,
que escriu en més d'un diari
4.  diu content amb emoció
«Ens ha nascut un minyó!»
5. la seva mare Mercè
el va alletant com si re
6. i es pregunta des del llit
«Serà un noi gaire eixerit?»
7. A fe de Déu que ho serà,
tant o més que el seu germà,
8. l'il·lustre historiador
de la nostra nació.
9. En Carles, espavilat,
mentre fa el batxillerat
10. fa música, fa francès
i el domina com si res.
11. Quan vol repòs de primera
sol anar a Palautordera,
12. on tenen casa i terreny
a la falda del Montseny.
13. De ben jove, el nostre artista,
ja fa de periodista,
14. Per advocat estudia
i l'any tretze es llicencia
15. i dos anys després,
minyons, guanya les oposicions
16. d'oficial lletrat
de la Generalitat.
17. Quan arriba l’any disset
a l'altar va de bracet
18. amb Rosario Escandón
i se'n van a córrer món.
19. Els seus «Fulls de dietari»
comença a escriure al diari.
20. Conegut com a poeta publica
una novel·leta,
21. amb un pròleg de Carner
que per noucentista el té.
22. Amb un estil coherent
i àgil com la ploma al vent
23. és un contista famós
que estimula molts lectors.
24. Soldevila, amb un cert urc
també és un bon dramaturg.
25. Ens ho demostra amb escreix,
«Civilitzats, tanmateix»
26. on irònic i jocós
mostra un triangle amorós
27. en què l'astuta Rosina
és l'autèntica heroïna.
28. Amb la Generalitat
topa quan hi ha el cop d'estat.
29. És a partir d'aleshores
que imitant els dels afores
30. dirigeix «D'Ací i d'Allà»,
un magazín català,
31. modern i barceloní
que agrada molt de llegir
32. perquè traduïts conté
molts relats de l'estranger.
33. L'any vint-i-cinc i els següents
edita a cuitacorrents
34. un recull de «Quaderns Blaus»,
galeria d'homes claus.
35. A més, com que en sap un niu,
per a adolescents escriu
36. Ve la guerra i a París
s'exilia amb desencís.
37. Torna l'any quaranta-u
mes no li fa cas ningú
38. ja que la Ciutat Comtal
no viu aquell ideal.
39. Mentre va fent la viu-viu
i unes memòries escriu.
40. Com que no podem pas dir
tot el que va escriure, aquí
41. remarcarem part de l'obra
que va fer aquest gran manobre:
42. «Fanny», «Eva», «Valentina»
que com tothom endevina
43. ja que les protagonistes
són, diguem-ne, feministes.
44. formen una trilogia
que es llegeix molt bé avui dia,
45. I en teatre «Els milions
de l'oncle», per mil raons;
46. una comèdia burgesa
que es riu de la mesquinesa.
47. Va morir el seixanta-set
i se'n va anar al cel de pet
48.  deixant la seva petjada
que mereix ser recordada.
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AA.DD. ·  2023