Auca de Josep Pous i Pagès (1873-1952)

Dramaturg, periodista, novel·lista modernista

1.  Mil vuit-cents setanta-tres,
ve al món en Pous i Pagès.
2. A Figueres, l'Empordà,
que es troba al bell mig del pla.
3. El seu pare, un federal,
feia de metge rural
4. del poble d'Avinyonet
on tenia el seu hortet.
5. Sense mare i malaltís
en Josep no hi viu feliç.
6. Dues vegades al dia
va a Figueres. Hi estudia.
7. Un cop té el batxillerat
se'n va a la Universitat
8. on comença medecina
que no acaba, patina.
9. En Pous, però, amb «L'Avenç»
sempre més té un tracte intens.
10. I després de prendre vistes
escriu en certes revistes.
11. Són pseudònims d'ell, ai las,
Josep Piula i Pere Mas.
12. Amb una dona de pes
es casa el 93.
13. Té una empresa de sifons,
mes no sura; se'n va a fons.
14. Llavors torna a Avinyonet
on l'estiu no hi fa mai fred.
15. I escriu obres de teatre
com si fos com segar i batre.
16. «L'endemà de bodes» és
un dels seus èxits primers.
17. I així l'any 1903,
com aquell qui no fa res,
18. treu la primera novel·la
en què l'heroi es rebel·la.
19. Avinyonet abandona
i s'instal·la a Barcelona.
20. Aquí, per guanyar-se el pa
entra a «El Poble Català».
21. Setmanari progressista
clarament federalista.
22. Una altra novel·la posa
al mercat: «Quan se fa nosa».
23. Narracions: «Empordaneses»,
obres de teatre enceses.
24. Entre altres, «Un cop d'estat»
que és un xou molt ben trobat,
25. en què en Ricard fot la sogra,
donya Amparo, que és un ogre.
26. Pendent del món que l'envolta
va i publicarà «Revolta»,
27. en què un indòmit mistaire,
que es diu Gori, va al seu aire.
28. Com també hi va al seu autor
que haurà d'anar a la presó
29. per un article proscrit
pels militars de Madrid.
30. Quan la llibertat recobra
fa «De l'ergàstula», una obra
31. en què ens explica el temperi
que li du el seu captiveri.
32. Ara és hora que us recordi
que «La vida i mort d'en Jordi
33. Fraginals» és la millor
novel·la d'aquest autor,
34. en què el seu protagonista,
com l'artista modernista,
35. va i s'enfronta amb el destí
per poder fer el seu camí.
36. A partir d'aquí, el seu urc
mostra com a dramaturg
37. de to trist o divertit:
«Senyora àvia vol marit»,
38. o «Damià Rocabruna,
el bandoler»; per dir-ne una.
39. «Rei i Senyor», «Tardania»...
Moltes més us en diria.
40. Durant la Guerra Civil
en Pous mostra un nou perfil.
41. Diligent, amb convicció,
dirigeix la Institució
42. de les Lletres Catalanes.
També presideix amb ganes
43. els socis de l'Ateneu.
Era un líder, ja ho veieu.
44. Era un home de coratge;
no us estranyi el seu guiatge.
45. L'any 39 fuig a França.
Torna i amb nova esperança,
46. un cop més, allò que viu,
amb la seva ploma escriu
47. en prosa de qualitat
com «De la pau i el combat»,
48. Va morir el 52.
Tot plorava a Puigventós.
Text: Joan Vilamala ·  2017