Auca d'Arcadi Oliveres (1945-2021)

Home savi, independent i magnífic refernt

1. Com a bon barceloní,
diu quan neix: ja soc aquí!,
2. i s'arrapa a la mamella
de Montserrat Boadella.
3. El seu pare, home d'empresa,
sent orgull per tal proesa.
4. De petit va als Escolapis
i aviat fa córrer el llapis,
5. al carrer Diputació,
amb mestres del bo i millor:
6. Xirinacs, Botey, Fullat...,
que el deixen bocabadat.
7. L'Arcadi, amb aquest mestratge,
serà tot un personatge.
8. Des que és un adolescent
va als escoltes ben content.
9. Per veure si el món canvia,
estudia Economia
10. i passa a ser, no cal dir,
del Sindicat clandestí
11. que aglutina estudiants
democràtics catalans.
12. Per això el 66
no defuig el compromís
13. de ser a la Caputxinada,
una assemblea frustrada.
14. Per això és processat,
mes no en surt gens escaldat
15. ja que les bones raons
fonamenten il·lusions.
16. Treballa un temps al CEDEC
però té un gran ensopec:
17. mor son pare d'un infart
i li toca prendre part
18. en l'empresa que aixecà
que es diu Quercus S.A.,
19. fins que aquesta fa fallida
i li canvia la vida.
20. Mentrestant, els anys 70,
l'Arcadi que no s'espanta,
21. de Pax Christi, amatent,
fa uns anys de copresident
22. i es compromet pel país
que vol lliure i més feliç.
23. Amb Justícia i Pau desplega
campanyes que duen brega
24. com la que no arriba a port,
la de la pena de mort,
25.  o la que sí fa forat:
Marxa de la Llibertat,
26. que reclamava Amnistia
i estatut d'Autonomia,
27. o la del NO a l'OTAN,
on acabarem entrant.
28. Enmig d'això, amb la Jenine,
un futur nou encamina.
29. L'any 75 s'hi casa
i de fills s'omple la casa.
30. I com que és bellugadís,
l'estiu del 76,
31. per marxaire de la pau,
el tanquen per fer sarau.
32. La dècada dels vuitanta
fer de professor li encanta.
33. A la UAB és on «fa guerra»
i s'ubica a Bellaterra.
34. Amb en Gomis fa amistat
i comença un nou combat:
35. donar el 0'7%
pel desenvolupament.
36. Des de llavors, com un brau,
s'implica amb Justícia i Pau
37. fins a ser-ne el president
per servir millor la gent.
38. Els 2000 pel deute extern
posa la corda al govern
39. i planteja per a lraq
la pau com a contraatac.
40. De molts altres col·lectius
és l'Arcadi, i dels actius.
41. No amb paraules sinó amb obres
i sempre al servei dels pobres.
42. Fent sentir per tot arreu
del país la seva veu.
43. Home de fe i esperança,
l'Oliveres mai no es cansa»,
44. dèiem, fins que un mes d'abril
la Parca li tallà el fil.
45. Llibres seus interessants,
escrits sol o amb altres mans,
46. pots trobar a la llibreria:
«El meu camí a la utopia»,
47. «Diguem prou», «Un altre món»...,
una llarga llista són,
48.  que ens deixa com a llegat,
i aquesta auca s'ha acabat.
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: DD.AA ·  2022