Auca de Joan Tomàs i Parés (1896 – 1967)

Músic, mestre, pianista, musicòleg, folklorista.

1. Al carrer de la Unió
els veïns senten un plor.
2. I algú diu parlant del cas:
«És el fill d'un tal Tomàs,
3. barceloní d'Alcover,
ebenista i bon fuster,
4. i de na Rosa Parés
que és mare de deu fills més».
5. D'aquests sols sobreviuran
la Francisca i en Joan
6. que essent encara un vailet
ja és deixeble d'en Millet,
7. fundador de l'Orfeó
Català, tot un senyor,
8. i del mestre Enric Morera.
D'aquí arrenca la fal·lera
9. que tindrà Joan Tomàs:
«Tal faràs, tal trobaràs».
10. L'any 10, de Joan Llongueres,
descobreix noves maneres
11. de dirigir i fer cantar
tal com en Dalcroze fa.
12. Amb això aviat trascola
anant d'escola en escola.
13. Cappare de l'Ateneu
funda l'Esbart per cap preu
14. i hi programa audicions
per a tots, grans i minyons.
15. L'any 19, de l'Orfeó
en passa a ser professor.
16. I amb ell l'escola coral
arriba a un nivell molt alt.
17. Com a bon excursionista,
amb dots d’etnofolklorista,
18. amb en Giralt i l'Amades
emprèn llargues caminades
19. a la cerca de cançons
com qui busca rovellons.
20. I així que Rafel Patxot
els ajuda, perquè pot,
21. treballa pel Cançoner
Popular com el primer.
22. Amb cotxe, tren o cavall,
de la muntanya a la vall,
23. recorre part del país
recollint el cant castís
24. de pastors i de padrines
de pagesos i fadrines.
25. L'any 1923
una noia li fa el pes
26. i al seu dit posa l'anell.
És la Trinitat Bonell
27. que li donarà tres fills,
tres noiets vius i senzills.
28. I fins que arriba la guerra
que tot ho ensagna i esguerra
29. harmonitza mil cançons
que canten els orfeons,
30. elabora melodies
que es canten els nostres dies
31. i musica Verdaguer,
Maragall, Ferrà, Carner...
32. Dirigeix cors del Vallès
i de mig Barcelonès.
33. Els grans clàssics com Beethoven
no l'espanten; el renoven.
34. I és així com en Joan
encomana amor pel cant.
35. A partir dels anys quaranta
com que treballar li encanta
36. fent costat a Higini Anglès,
un musicòleg de pes,
37. ingressa amb Francesc Pujol
en l'Institut Espanyol
38. de la Musicologia
i noves missions avia
39. per les terres de l'Estat
com si res no hagués passat,
40. i del nostrat Orfeó
passa ser sotsdirector.
41. Mil nou-cents seixanta-sis
quan és la mar de feliç
42. perquè arreu té bons contactes
l'operen de cataractes,
43. però amb tanta mala sort
que li costarà la mort.
44. A causa d'una infecció
d'hepatitis, ai Senyor!
45. No cal dir que dalt del cel,
cristià de soca-rel,
46. el van rebre tot cantant,
Pare, Fill i Esperit Sant.
47. D'ell ens queda un gran llegat
que mereix ser divulgat.
48. I per això el recordem.
Tomassencs som i serem!
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Tria d'imatges Liliana Tomàs ·  2022