Auca de Tomàs Garcés (1901-1993)

Poeta extraordinari i bon crític literari

1. Serà l'any 1901
que en Tomàs molt oportú
2. després de bregar una estona
traurà el nas a Barcelona.
3. Son pare en Bonaventura
que ve d'una terra dura,
4. és de la Barceloneta
i no va amb l'esquena dreta,
5. ja que en aquest barri obrer
treballa de botiguer.
6. La mare de l'hereuet
és Maria Miravet,
7. una dona trempolina,
una autèntica heroïna,
8. que parirà sis infants:
en Tomàs i cinc germans.
9. Als vuit anys, Tomàs Garcés
que és eixerit com qui més
10. a una acadèmia va escola
i pel seu barri trascola
11. sovint amb Joan Salvat,
el company de veïnat.
12. Com que és bon estudiant
llegeix de gust Pijoan,
13. Maragall i Verdaguer,
i va a teatre també
14. Un cop té el batxillerat
entra a la Universitat.
15. Hi fa dret, filosofia
i estudis d'advocacia.
16. I com qui no fa gran cosa
Tomàs Garcés es disposa,
17. a publicar allò que escriu
mentre va fent la viu-viu
18. a «Mar Vella» on fa i desfà,
«Monitor», «D'ací d'Allà»...
19. i es fa amb en López-Picó,
Serrahima, Roig, Saltor...
20. Molt sovint, a l'Ateneu
d'on és soci posa el peu.
21. Fa la mili entre canons
i en tornar treu «Vint cançons»:
22. el best-seller més famós
de 1922,
23.  on canta cel, terra i mar,
amb gust neopopular.
24. Amb el pseudònim 'Ship-boy',
al diari escriu el noi.
25. El vint-i-tres, l'any després,
es casa amb Pilar Brusés,
26. la mare dels seus vuit fills
que no cal lligar amb cordills.
27. I un nou llibre a punt ja té;
és «L'Ombra del Lledoner».
28. Quan té dues criatures
treu «Paisatges i lectures»
29. I el trenta-tres, un bon dia,
«Notes sobre poesia»
30. En «El somni», «Paradís»,
i «El senyal» escriu feliç,
31. en un to més intimista,
poesia simbolista,
32. on es fon amb cert mestratge
el seu cant amb el paisatge.
33. Fins que arribarà la guerra~
i tot anirà per terra.
34. A Tolosa, al Llenguadoc,
s'exilia. Fuig del foc,
35. i un cop la guerra ha acabat
torna a exercir d'advocat.
36. Els anys quaranta, rebel,
col·labora amb «Ariel»,
37. la revista clandestina
en què l'assaig predomina,
38. la segona gran faceta
de Tomàs Garcés, poeta.
39. I publica «El caçador»,
on el món exterior
40. vesteix de franciscanisme
i un cert cosmopolitisme.
41. «Grèvol i molsa», oidà,
també té aquest tarannà.
42. Com que de Tomàs Garcés
no ho podem dir tot i més,
43. a mode d'afegitó,
direm que fou traductor
44. del francès, l'italià,
del gallec i l'occità;
45. i és autor d'un dietari,
un autèntic corol·lari
46. que es titula «El temps que fuig»,
un regal de sobrepuig.
47. Per la seva gran labor
va rebre el Premi d'Honor
48. l'any mateix que es va morir.
Això és tot deixem-ho aquí.
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AA.DD. ·  2023