Auca de la Revolta del Burots d'Artés

1. Aquesta auca fa memòria
del moment que vam dir prou
a la dignitat perduda
per poder-nos guanyar el sou.
2.  Des de principis de segle
sense els de can Berenguer,
l'empresa del ram del tèxtil,
no teníem res a fer.
3. Llavors era el caciquisme
el sistema habitual
amb què una minoria
controlava el personal.
4. La compra del vot del poble,
suborns i intimidacions
era el pa de cada dia
quan hi havia eleccions.
5. I així mentre els rics vivien
satisfets, a cor què vols,
els més pobres no menjaven
ni cansalada ni cols.
6. Per tenir content el poble
prou hi havia subvencions
de sulfat per a la vinya
i altres falses solucions.
7. Fruit d'aquest paternalisme
que controlava una elit,
en va ser un flamant Casino
que al mal temps no ha resistit.
8. D'aquells anys tenim escoles,
l'actual Ajuntament
i una grandiosa església,
que no va agradar a la gent.
9. Segons ens diuen les cròniques,
els artesencs més rebels
no canviaven de temple,
al de dalt eren fidels.
10. Aleshores per resposta
amb el vistiplau de Vic
van voler que anés a terra
aquell edifici antic.
11. I més encara, per postres,
el local de l'Orfeó
Artesenc va clausurar-se
per ser un cau de sedició.
12. D'altra part la ineficàcia
de l'equip municipal
per portar l'aigua a la vila
va ser un error garrafal.
13. Com que no hi havia un duro
per poder pagar-ne el cost
l'Ajuntament, tot manaire,
va voler posar un impost.
14. Un impost que gravaria
el comerç que es feia a Artés.
i que els burots cobrarien
per més que algú s'hi negués.
15. Per això llavors el poble:
pagesos i botiguers,
menestrals i obrers del tèxtil
varen estripar els papers.
16. Vora de la Gavarresa,
de nit es van reunir
i varen alçar la cresta
contra aquell impost mesquí.
17. I així el 1917,
el dia 2 de gener,
es varen tancar els comerços
i una gran vaga es va fer.
18. «No hi ha dret!» la gent clamava.
«Fora de l'Ajuntament
els burots i qui els imposa;
que vagin a tomar vent!»
19.  Mentre, cames ajudeu-me,
fugien dos carallots
cap a Calders quan cremaven
les casetes dels burots.
20. Vam fer dimitir l'alcalde
i l'equip municipal,
l'Orfeó va refundar-se
i vam fer vida normal.
21. No va ser fins al setembre
que la fàbrica va obrir.
després que amb vots i promeses
es calmés aquell motí.
22. A partir de la revolta,
amb permís, es fundà a Artés
l'Associació Obrera
que defensava els obrers
23. I trencava el monopoli
tèxtil de can Berenguer
fent una cooperativa
que a la llarga es va desfer.
24. D'això ja fa una centúria.
Per això ho hem recordat,
ja que a qui no sap història
hom li pren la identitat.
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Marta Bitriu · Edició: Ajuntament Artés,  2018