Auca de Ramon de Vilana Perles (1663-1741)

Un notari, home d'Estat, que mereix ser recordat

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AA.DD. ·  2022