Auca de Ventura Gassol (1893-1980)

Un poeta nostrat, doll de catalanitat

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AA.DD. ·  2023