Auca del monestir de Sant Llorenç del Berguedà

Un oasi de natura, civilitat i cultura

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Toni Puig · Edició:  Civitas Cultura,  2021