Auca de Bernat Metge (1343?-1413)

Traductor, escrivà i prosista de regust prehumanista

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AA.DD. ·  2020