Auca de Josep Massot i Muntaner (1941-2022)

Assagista i editor. Tota una institució

Text: Joan Vilamala ·  2022