Auca de la Cooperativa+65

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Anna Clariana · Edició: Cooperativa+65 i Ajuntament de Taradell,  2022