Auca de Joaquim Carbó, 1932

Un tot terreny, un prohom , que ha escrit obres per a tothom

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AA.DD. ·  2022