Auca de Joan Amils i Pla (1911-1984)

Un 'amic' de Verdaguer, persistent com el primer

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AA.DD. ·  2023