Auca de Sant Vicent Ferrer (1350-1419)

Que parlant valencià per Europa predicà

1. Sant Vicent, amb reverència,
nasqué un bon dia, en València,
2. en el carrer de la Mar,
prop d'un pouet singular.
3. Son pare Guillem Ferrer
era un notari sever.
4. I sa mare, que era un cel,
va ser Constança Miquel.
5. Sant Vicent de xicotet
predicava a tort i dret.
6. Un dia prengué el bolic
i va fer-se dominic,
7. és a dir, dominicà,
del Senyor, un fidel ca.
8. Amb dèsset anys i content
ingressava en el convent.
9. Començà el noviciat
i com que era espavilat
10. l'aviaren a estudiar
nord enllà, lluny de la llar.
11. Se'n va a Lleida, que abandona
per anar a Barcelona.
12. Després anirà a Tolosa,
com ho faria una alosa,
13. on acaba Teologia
i com que molt estudia
14. fins arriba a ser doctor
i fa uns anys de professor.
15. El nostre Vicent Ferrer
fou un sant molt miracler.
16. Tingué una fama tremenda;
mitja vida és de llegenda.
17. Diuen els de Barcelona
que en el Born bé que ressona
18. la profecia que hi feu
quan la fam campava arreu:
19. que dos vaixells plens de blat
vindrien a la ciutat.
20. Així fou, i l'espectacle
va ser vist com un miracle.
21. Poc després torna a València
i es dedica a la docència.
22. Fra Vicent tot ho resol
i en la cort fa allò que vol.
23. Del rei Joan, almoiner,
li confessa la muller.
24. Com també la de Martí,
son germà que el succeí.
25. En el cisma d'Occident
es decanta per Climent,
26. com ho fa Pero de Luna
amb qui va, en tot, a la una.
27. Aquest, en ser elegit
com a nou papa, agraït,
28. pren Vicent per companyó,
i se l'emporta a Avinyó,
29. on ja compta amb son germà,
Bonifaci, cartoixà.
30. Però allí en la cort papal
l'home es trobava fatal.
31. Hi va tindre una visió
i va emprendre la missió
32. de salvar aquell món trist
del poder de l'Anticrist
33. anant per tots els racons
escampant els seus sermons.
34. Parlant en valencià
que de bon escoltar fa.
35. Tant, que diuen que tothom
comprenia aquest prohom.
36. Molts dels seus sermons transcrits
lligen hui els erudits.
37. Perquè són evidentment
un patrimoni excel·lent.
38. Sant Vicent temples i places
omplia fent amenaces,
39. exigint temor de Déu,
al cristià i al jueu.
40. El voltaven penitents
i flagel·lants; uns tres-cents.
41. Posava a ratlla a qui fos
d'heretgia sospitós.
42. Car tenia clar que aixís
pacificava el país.
43. Per això Vicent Ferrer
també, a Casp, va fer i desfer.
44. Fent costat al d'Antequera
que ens va prendre la cartera.
45. I a Benet perquè abdicara
i deixara la tiara
46. li negà l'obediència
i mai més tornà a València
47. A Bretanya se n'anà
i allí va ser on finà.
48. en olor de santedat,
i aquesta auca s'ha acabat.
Text: Joan Vilamala ·  2020