La paret de les auques

Auca de Jordi Fàbregas Canadell (1951-2021)

Auca de Jaume Arnella (1943)

Auca de Ventura Gassol (1893-1980)

Auca de Josep Benet i Morell (1920-2008)

Auca de Joan Alsina i Hurtós (1942-1973)

Auca de Francesc Vicenç Garcia (1579-1623)

Auca de Tomàs Garcés (1901-1993)

Auca d'Anna Dodas i Noguer (1962-1986)

Auca del naixement d'en Jacint

Auca de Carles Soldevila (1892-1967)

Auca d'Al Tall

Auca de Joan Amils i Pla (1911-1984)