La paret de les auques

Auca d'Al Tall

Auca de Joan Amils i Pla (1911-1984)

Auca de Martí Genís Aguilar (1847-1932)

Auca de Francesc Vicenç Garcia (1579-1623)

Auca de la Congregació dels Dolors de Badalona

Auca de Ramon de Vilana Perles (1663-1741)

Auca de Joan Tomàs i Parés (1896 – 1967)

Auca de Palmira Jaquetti Isant (1895-1963)

Auca de la Cooperativa+65

Auca de Josep Massot i Muntaner (1941-2022)

Auca d'Arcadi Oliveres (1945-2021)

Auca de les Degollades de Folgueroles