La paret de les auques

Auca de Francesc Vicenç Garcia (1579-1623)

Auca de la Congregació dels Dolors de Badalona

Auca de Ramon de Vilana Perles (1663-1741)

Auca de Joan Tomàs i Parés (1896 – 1967)

Auca de Palmira Jaquetti Isant (1895-1963)

Auca de la Cooperativa+65

Auca de Josep Massot i Muntaner (1941-2022)

Auca d'Arcadi Oliveres (1945-2021)

Auca de les Degollades de Folgueroles

Auca de Joaquim Carbó, 1932

Auca de Maria Matilde Almendros (1922-1995)

Auca del Mestre Vila (1922-2011)