Bones festes i bon any 2023

NADALA 2022

No em vinguis amb anuncis       de consumisme estèril

de superabundància       i de confort banal,

com si fos tot un luxe      ser nat en un estable

i haver trobat tancades      les portes de l’hostal.

No em vinguis amb proclames      de certs eclesiàstics

que aplaudeixen la guerra i      la rígida moral,

com si no fos estímul      d’amor i de concòrdia

el déu que va encarnar-se      per salvar-nos del mal.

No em vinguis amb discursos       de jutges i polítics

que amaguen la mentida      i posen el dogal 

al coll dels que combaten      pel dret de ser dels pobles

amb raons de la història,      amb urnes i el cap alt,

o dels que denuncien      monarquies corruptes,

el comerç de les armes      i el llast del capital,

com si no fos un dret      travessar les fronteres,

fugint de la injustícia     per viure tal com cal.

No  em vinguis amb romanços      que falsegen Nadal.

29. desembre 2022 by Joan Vilamala
Categories: Notícies | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *