Auca dels Col·leccionistes de Terrassa

1. A la ciutat de Terrassa,
com aquell qui no fa res,
n'hi ha més d'un que percaça
tot allò que té un cert pes.
2. Hi ha qui col·lecciona xapes,
auques, gojos, banderins,
capses, calendaris, mapes
clauers, DVDs o pins.
3. Segells de diversos temes,
bitllets de tren o postals,
punts de llibre amb els seus lemes,
o cartells, o minerals.
4. Monedes, plaques de cava,
o soldats pintats a mà...
La llista mai no s'acaba;
és un dia sense pa.
5. Com que és molt llarga la història
que el col·leccionisme té,
ara us en faré memòria
tot rimant tan bé com sé.
6. Més o menys va ser als anys trenta,
és a dir el segle passat,
que va néixer amb certa empenta
una primera entitat.
7. El Club Filatèlic era,
que es reunia al captard,
allà al carrer de Sant Pere,
al vell American Bar.
8. En la postguerra traumàtica,
l'any quaranta-set, hom diu,
Filatèlia i Numismàtica
venien fent la viu-viu.
9. Fins que vam fer la primera
Exposició Nacional.
Va ser un èxit de bandera.
Vingué el rei Faruk i tal.
10. És a partir d’aleshores
que ens trobem, a La Polar,
els diumenges moltes hores
tot fent la copeta, al bar.
11. Mil nou-cents, cinquanta-quatre,
legalitzem l'entitat
i comencem a debatre
amb certa normalitat.
12. L'any següent, allò que passa,
per millorar de local
qui ens acollirà, a Terrassa,
és el Centre Social.
13. Es fa la primera llista
de socis, i els estatuts,
sense perdre mai de vista
col·leccionistes aguts.
14. A mig maig de l'any seixanta
amb els Amics de les Arts
compartim local i planta
amb pintors, músics i bards.
15. L'esperanto té tirada
i fem subhastes, ai las!
i més d'una costellada
a Can Toni, a Rellinars.
16. Per celebrar com pertoca
que té deu anys l'entitat
fem un banderí amb la broca
que oferim a Montserrat
17. I ens posem a fer i medalles,
platejades o de zinc,
de terrassencs amb agalles,
fins a arribar a vint-i-cinc.
18. Obliteracions diverses,
d’indústria tèxtil, d'escuts,
i tot fent coses disperses
ja quinze anys portem viscuts.
19. Així fem la nostra via
fins que l'any vuitanta-u
el lloc de la seu canvia
per un de més oportú.
20. En espais públics fem fira
de monedes i segells
mentre més d'un que s'ho mira
pensa «jo vull fer com ells».
21. Per això els col·leccionistes
cada vegada som més,
i no fem com els turistes
sinó com els arxivers.
22. Com que volem estar en forma
des del 2011 ençà
venim d'una gran reforma.
No parem de treballar.
23. Per conèixer la nostra obra
i el que fem cada segon,
tenim una web que ens obre
les portes a tot el món.
24. I per a la gent de Terrassa
fem en paper el butlletí.
Bona gent, allò que passa:
a l'auca hem de posar fi.
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Mireia Baltà i Josa · 2019