Auca de Maria Aurèlia Capmany (1918-1991)

Una bona novel·lista, dramaturga i assagista.

Text: Joan Vilamala · 2011