Auca de Joan Brossa (1919-1989)

Prestidigitador d'art i poeta, un cas a part

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AADD · 2019